145/1 หมู่ที่ 17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
053711605 ต่อ 222
hbso-ma@isuzucr.ddns.net

วิธีการตั้งค่าเพื่อดูปฏิทิน Zimbra บน Smart Phone

By Hornbillgroup

วีดีโอแนะนำการตั้งค่าปฏิทินจาก Zimbra Mail Server มาไว้บนมือถือ สำหรับ Smart phone Android

1. เปิดPlay Store บนมือถือระบบ Android ขึ้นมา

 

2. ติดตั้ง Application ที่ชื่อว่า Caldav Sync Free Beta

 

3. ติดตั้ง Application ที่ชื่อว่า Google Calendar หรือ Google ปฏิทิน

4. เมื่อติดตั้ง Caldav Sync Free Beta เสร็จแล้ว ตัวApplication จะให้เปิดการเข้าถึงปฏิทินดังรูป

5. จากนั้นไปที่การตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือ

6. เลือกการตั้งค่า ผู้ใช้&บัญชี

7. เลือก เพิ่มบัญชี

8. เลือก Caldav Sync Adapter

9. จากนั้นกรอกรายละเอียดดังนี้

     1. Email และ Password ที่ใช้กับ Zimbra Mail

     2. URL ให้ใส่เป็น https://isuzucr.ddns.net

     3. Account ให้ตั้งชื่อที่จะแสดง

     4. กด Sign in or register เพื่อดำเนินการต่อ

10. เมื่อทำการเพิ่มบัญชีเสร็จแล้วให้กดเลือกที่ CalDav Sync Adapter

11. ให้เปิดการซิงค์ ปฏิทิน

12. จากนั้นให้เปิด Google Calendar หรือ Google ปฏิทินที่ติดตั้งไว้

13. เมื่อเข้าสู่ Google Calendar แล้ว Application จะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงปฏิทิน ให้ทำการกด อนุญาต

14. จะปรากฏหน้าต่างของ Google Calendar ที่บอกรายละเอียดต่างๆ ที่เราทำการเพิ่มไปใน Zimbra Mail

15. เมื่อทำการเปิดดูจะมีรายละเอียดต่างๆที่เราทำการเพิ่มไปในปฏิทินบน Zimbra Mail

16. หากต้องการเปลี่ยนมุมมองการดูให้เลือกเครื่องหลายสามขีดมุมซ้ายบน

17. จากนั้นเลือกมุมมองที่ต้องการ

18. หากต้องการปิดเปิดการแสดงผลของ Zimbra Mail บน Google Calendar ก็สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกรายการดังภาพ

Comments

comments